Aromatisk Fysiopati TCM

Aromatisk Fysiopati TCM Den demper stress/angst og er derfor til stor hjelp for mennesker som lider av stressrelaterte sykdommer. Teoriene er bygd opp rundt en helhetlig menneskeforståelse, hvor sykdom og helbredelse knyttes opp mot fysiske og psykiske forhold. I...